Acte necesare

Pentru începerea pregătirii, în vederea obținerii permisului de conducere, solicitantul depune la sediul nostru următoarele documente:

 • Cerere înscriere
 • Actul de identitate, copie
 • Permisul de conducere, în copie, după caz
 • Certificat medical cu mențiunea "apt"
 • Document de evaluare a capacității psihologice, în original, cu mențiunea „apt”
 • Cazier judiciar (pentru examen auto) sau declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că nu se încadrează în prevederile legale în vigoare privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere, în original
 • În cazul cetățenilor străini, declarație notarială din care să rezulte, că nu posedă un alt permis de conducere național eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat, retras ori anulat
 • Copie după un act de studiu, adeverință școlară sau foaie matricolă
 • Fișă școlarizare + 2poze tip
 • Cerere tip prezentare examen
 • Taxă permis auto – 68 lei

Cazier judiciar

În municipiul Sibiu, ghişeul Serviciului Cazier Judiciar şi Evidentă Operativă funcţionează în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 4-6, programul de lucru fiind următorul:

 • Luni, Marți, Joi, Vineri 8:30 – 13:30
 • Miercuri: 13:00-18:00

Taxa permis

O puteți plăti numerar la

 • Casieria Trezoreriei municipiului Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 17
 • La ghișeele Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județul Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr.10

Pentru plata taxei de permis prin virament bancar sau ordin de plată, solicitați-ne informații la secretariat.

La sfârșitul pregătirii teoretice și practice, Școala de Șoferi Combi Driver vă eliberează toate actele necesare dosarului de examen.

Detalii contact

Luni-Joi: 900-2000

Vineri: 900-1700

str. Calea Gușteritei, nr.16

Complexul Podul Gării, etaj II

Sibiu, cod 550223

0269 226 689

0745 751 355

0722 226 689

Informați secretariat: 0722 336 689