Sali de calculatoare

Scoala de Soferi Combi dispune de 4 sali de legislatie si are in dotare 20 de calculatoare.

Pe toate computerele folosim software-ul licenţiat Auto B+. Modulele acestuia sunt prezentate detaliat în cele ce urmează.


Legislatia rutieră / Curs de mecanică

Legislatia rutiera În modulul de legislaţie rutieră sunt prezentate legile aflate în vigoare, legi pentru care aveţi posibilitatea să căutaţi atât după articol cât şi după capitolul dorit. Modulul include şi un curs de legislaţie conceput după cerinţele aflate în sistemul rutier actual. În cursul de mecanică sunt prezente, alături de noţiuni specifice, şi grafice 2D care transpun vizual explicaţiile date. Cursul cuprinde şi o secţiune intitulată "Prezentare tablou de bord".

Mijloace de semnalizare

Mijloace de semnalizare Acest modul prezintă semnele, marcajele, semnalele luminoase şi semnalele agentului de circulaţie, fiecare dintre acestea fiind explicate detaliat, simbolurile având o calitate grafică impecabilă.

Teste grilă

Teste grila În această parte a programului, aveţi posibilitatea să rezolvaţi teste specifice categoriilor A şi B sau a categoriilor C şi D. Testele sunt împărţite pe capitole ce corespund modului de prezentare în cadrul cursului de legislaţie rutieră. Spre deosebire de chestionarele clasice, în momentul validării răspunsului dat de dumneavoastră, vi se redă prin animaţie răspunsul corect, altfel spus vehiculele se deplasează acolo unde este cazul şi se face referire directă la articolul conform căruia răspunsul dat este corect sau nu. Întrebările completate se salvează automat, astfel că aveţi posibilitatea de a continua testul mai târziu sau puteţi începe un alt test.

Simulare examen

Simulare examen Modulul simulează în timp real desfăşurarea unui examen pentru obţinerea permisului auto pentru categoriile A, B, C şi D. Chestionarele pentru categoriile A şi B au câte 26 de întrebări fiecare, iar cele pentru C şi D câte 11 întrebări fiecare. Selecţia chestionarului pe care îl veţi avea de rezolvat este aleatoare.

Simulator auto categoria A

Simulator auto categoria A Simulatorul permite însuşirea noţiunilor pentru efectuarea traseului în poligon. El prezintă trei probe în poligon, probe ce se vor desfăşura într-un interval de 4 minute - timpul real de susţinere a probei practice. Punctarea sau depunctarea candidatului se face conform regulilor impuse prin Ordinul ministrului administratiei şi internelor nr. 574 din 1 aprilie 2005 privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere.

Simulator auto categoria B

Simulator auto categoria B Modulul reprezintă un model de susţinere a probei practice de conducere a unui autovehicul, conceput pentru a vă familiariza cu comenzile aflate la bord şi de a trece cu usurinţă peste eventualele probleme ce pot să apară în timpul examenului. În timpul simulării, candidatul primeşte indicaţii şi solicitări din partea agentului de circulaţie, urmând să le execute.