Legislaţie rutieră

  • Legea nr.49/20.03.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 
  • Hotarâre a Guvernului nr.1391/26.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 
  • Hotarârea nr 56/26.01.2007 privind modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1391/2006
  • Legea nr.6/17.01.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
  • Ordin nr.1497/17.11.2006 al ministrului administraţiei şi internelor privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.
  • Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.1497/2006 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.
  • Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere.
  • Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele destinate instruirii practice în conducerea auto în vederea obținerii permisului de conducere.