Categoria B

1. Ce înseamnă Categoria B

 • autovehicule cu masă maximă autorizată ce nu depăşeşte 3500 kg şi număr maxim de locuri de 8 (cu excepţia şoferului)
 • autovehicule din categoria B cu o remorcă având masa maximă mai mică de 750 kg (remorcă uşoară)
 • autovehicule din categoria B cu remorcă, împreună având masa maximă sub 3.500 kg iar masa totală autorizată a remorcii să fie mai mică decât masa proprie a autovehicului
 • triciclurile sau cvadriciclurile având masa proprie peste 550 kg.

2. În ce constă cursul de pregătire

Cursul de pregătire pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 6 săptămâni.
Pregătirea teoretică o precede pe cea practică. Cursantul va susţine testul de evaluare a cunoştinţelor teoretice la finalizarea cursurilor. Cursantul declarat admis /promovat va începe instruirea practică. Locul de întâlnire cu instructorul auto pentru proba practică se stabileşte conform acordului dintre părţi.
În total se efectuează 30 de ore de pregătire teoretică (conform planului de învăţământ) şi 30 de ore de pregătire practică.


Obligaţiile cursantului:

 • să încheie un contract de şcolarizare cu şcoala;
 • să facă dovada că este apt medical şi psihologic;
 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
 • să respecte programa de învăţământ, indicaţiile profesorului de legislaţie şi ale instructorului auto;
 • să aibă o ţinută decentă şi îngrijită;
 • să se prezinte la cursuri în stare psiho-fizică bună;
 • să nu se prezinte sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a medicamentelor care afectează calităţile  psihomotorii;
 • să posede asupra sa buletinul/ cartea de identitate şi fişa de evidenţă a orelor de instruire practică;
 • să anunţe amânarea orelor de conducere cu cel puţin 24 de ore înaintea programării, în scris sau telefonic la şcoală;
 • să completeze o declaraţie pe propria răspundere, dacă a fost condamnat sau dacă este cercetat pentru oricare din infracţiunile prevăzute de reglementările în vigoare;
 • să se prezinte personal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa (în Sibiu, pe str. Andrei Şaguna, nr. 10) în vederea fotografierii;
 • să se lase fotografiat şi să-şi depună dosarul de examinare personal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa (respectiv în municipiul Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 10);

3. Taxa de şcolarizare

Pentru a afla tarifele pe care le practicăm la ora actuală vă rugăm să sunati la unul din numerele de telefon: 0269 226689 sau 0722 226689 sau să ne trimiteti un mesaj folosind formularul din pagina de contact.
Contravaloarea taxei de şcolarizare poate fi plătită integral sau în trei rate, prima rată fiind de minimum 50 lei, la înscriere. Rata a II-a se achită după începerea orelor de conducere, iar taxa de şcolarizare trebuie să fie achitată integral după finalizarea a 30 ore de conducere /15 şedinţe.
Taxa de şcolarizare se poate plăti în numerar la casieria şcolii sau prin ordin de plată în următoarele conturi:

 • RO76 RZBR 0000 0600 0650 4540 - RAIFFEISEN BANK – Sibiu
 • RO77 BUCU 6980 0803 2511 RO01 - ALPHA BANK – Sibiu

4. Inscrierea la cursuri

Condiţii pentru înscriere:
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic
 • Vârsta: minim 18 ani fără trei luni
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002. 

Înscrierea la cursuri se face la sediul nostru după următorul program:
Luni, Miercuri şi Vineri:  9:00 – 17:00
Marţi şi Joi: 9:00 – 20:00
La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologică şi fişa medicală.


5. Documente necesare 

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • vizita medicală + avizul psihologic (efectuată la orice unitate acreditată de Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului)
 • fişă de şcolarizare dactilografiată (cu menţiunea "apt"  de la cabinetul medical  unde s-a efectuat vizita medicală şi testarea psihologică) 
 • 2 fotografii color tip permis (dimensiuni 3,5 X 3,85 )
 • copie după diploma de studii/ adeverinţă de la unitatea de învăţământ sau  foaie matricolă (minim 4 clase)
 • 2 copii după actul de identitate (cu domiciliul/ reşedinţa în Sibiu) şi  o copie după permisul de conducere (dacă este cazul)
 • cazier judiciar, cu menţiunea "pentru  şcoala de şoferi sau examen auto" /copia hotărârii judecătoreşti definitive (dacă este cazul)
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei pentru examen la categoria B, în valoare de 5 Lei (Poştă/ Primărie)
 • cerere pentru prezentare la examen  (se eliberează de către şcoală);
 • Chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, în  valoare de 50 Lei ( CEC/ BCR)

6. Inscrierea la examen

Atât pentru cursanţii care domiciliază cât şi cei care au reşedinţa în municipiul Sibiu, programarea la examen se face personal pe baza actului de identitate şi a dosarului eliberat de către şcoală, la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR (municipiul SIBIU, str. Andrei Saguna nr.10 ) după următorul program: în zilele de luni, marţi, joi, între orele 08.30 - 13.30, respectiv miercuri între orele 14:30  - 18:30 şi vineri între orele 08.30 - 12.30. Cu această ocazie se va efectua achiziţia de imagine, pentru emiterea documentului în cazul în care este declarat admis cursantul atât la proba teoretică cât şi practică.
Cursanţii care domiciliază în alte judeţe îşi vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele în raza cărora îşi au domiciliul /reşedinţa.
Programarea se va efectua la o anumită dată numai la proba practică, dată până la care candidatul trebuie să susţină proba teoretică.


7. Examenul auto

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Examen auto

Proba teoretică
în vederea obţinerii permisului de conducere pe calculator, se  susţine în locaţia din strada Mitropoliei, nr. 36, cu intrare din strada Andrei Şaguna (intrarea în sediul Direcţiei Judeţene de Tineret) şi constă în rezolvarea unui chestionar de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Candidaţii încep cu trei întrebări uşoare de familiarizare, apoi urmează examenul propiu-zis. Întrebările  sunt generate de sistem automat, pentru a  se elimina orice suspiciune. Răspunsurile se dau prin atingerea ecranului cu degetul iar candidaţii au tot timpul afişat numărul de întrebări rămase, numărul de răspunsuri corecte şi răspunsuri greşite precum şi timpul rămas. După cinci răspunsuri greşite, aplicaţia se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Cei care nu vor promova examenul teoretic îl vor putea susţine după cel puţin 15 zile de la data la care au fost declaraţi respinşi, însă nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor de pregătire.
Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.


Cursantul care a fost declarat "ADMIS" la examen se poate prezenta, după următoarea zi lucrătoare, la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţul SIBIU, municipiul SIBIU, str. Andrei Saguna nr.10, pentru eliberarea permisului de conducere, având asupra sa buletinul/ cartea  de identitate şi în termen de 7 zile calendaristice va intra în posesia acestuia.