Categoria A1

1. Ce înseamnă Categoria A1

 • motocicletă uşoară fără ataş cu o capacitate cilindrică de cel puţin 75 cm3, dar care nu depăşeşte 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 11 kw;

2. În ce constă cursul de pregătire

Cursul de pregătire pentru obţinerea permisului auto categoria A1 durează cel puţin 6 săptamâni. Pregătirea teoretică o precede pe cea practică. Cursantul va susţine testul de evaluare a cunoştiinţelor teoretice la finalizarea cursurilor .  Cursantul declarat admis va începe instruirea practică.
În total se efectuează 30 ore de pregătire teoretică (conform planului de învăţământ) şi 10 ore de pregătire practică.


Obligaţiile cursantului:

 • să încheie un contract de şcolarizare cu şcoala;
 • să facă dovada că este apt medical şi psihologic;
 • să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică;
 • să respecte programa de învăţământ, indicaţiile profesorului de legislaţie şi ale instructorului auto;
 • să aibă o ţinută decentă şi îngrijită;
 • să se prezinte la cursuri în stare psiho-fizică bună;
 • să nu se prezinte sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor sau a medicamentelor care afectează calităţile  psihomotorii;
 • să posede asupra sa buletinul/ cartea de identitate şi fişa de evidenţă a orelor de instruire practică;
 • să anunţe amânarea orelor de conducere cu cel puţin 24 de ore înaintea programării, în scris sau telefonic la şcoală;
 • să completeze o declaraţie pe propria răspundere, dacă a fost condamnat sau dacă este cercetat pentru oricare din infracţiunile prevăzute de reglementările în vigoare;
 • să se prezinte personal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa (în Sibiu, pe str. Andrei Şaguna, nr. 10) în vederea fotografierii;
 • să se lase fotografiat şi să-şi depună dosarul de examinare personal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din localitatea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa (respectiv în municipiul Sibiu, str. Andrei Şaguna nr. 10);
        

3. Taxa de şcolarizare

Pentru a afla tarifele pe care le practicăm la ora actuală vă rugăm să sunati la unul din numerele de telefon: 0269 226689 sau 0722 226689 sau să ne trimiteti un mesaj folosind formularul din pagina de contact.
Contravaloarea taxei de şcolarizare poate fi plătită integral sau în trei rate, prima rată fiind de minimum 50 lei, la înscriere. Rata a II-a se achită după începerea orelor de conducere, iar taxa de şcolarizare trebuie să fie achitată integral după finalizarea celor  10 ore de conducere /5 şedinţe. Ora didactică este de 50 minute.
Taxa de şcolarizare se poate plăti în numerar la casieria şcolii sau prin ordin de plată în următoarele conturi:

 • RO76 RZBR 0000 0600 0650 4540 - RAIFFEISEN BANK – Sibiu
 • RO77 BUCU 6980 0803 2511 RO01 - ALPHA BANK – Sibiu
 •  

4. Inscrierea la cursuri

Condiţii pentru înscriere:
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic
 • Vârsta: minim 16 ani fără trei luni
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 din O.U.G. 195/2002. 
       

Înscrierea la cursuri se face la sediul nostru după următorul program:
Luni, Miercuri şi Vineri:  9:00 – 17:00
Marţi şi Joi: 9:00 – 20:00
La înscriere este necesară achitarea primei rate din taxa totală şi prezentarea documentului de identitate, evaluarea psihologică şi fişa medicală.


5. Documente necesare 

Dosarul pentru examen cuprinde:

 • vizita medicală + avizul psihologic (efectuată la orice unitate acreditată de Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului)
 • fişă de şcolarizare dactilografiată (cu menţiunea "apt"  de la cabinetul medical  unde s-a efectuat vizita medicală şi testarea psihologică) 
 • 2 fotografii color tip permis (dimensiuni 3,5 X 3,85 )
 • copie după diploma de studii/ adeverinţă de la unitatea de învăţământ sau  foaie matricolă (minim 4 clase)
 • 2 copii după actul de identitate (cu domiciliul/ reşedinţa în Sibiu) şi  o copie după permisul de conducere (dacă este cazul)
 • cazier judiciar, cu menţiunea "pentru  şcoala de şoferi sau examen auto" /copia hotărârii judecătoreşti definitive (dacă este cazul)
 • chitanţa ce dovedeşte plata taxei pentru examen la categoria A, în valoare de 4 Lei (Poştă/ Primărie)
 • cerere pentru prezentare la examen  (se eliberează de către şcoală);
 • chitanţa care reprezintă contravaloarea permisului de conducere, în  valoare de 50 Lei ( CEC/ BCR)

6. Inscrierea la examen

Atât pentru cursanţii care domiciliază cât şi cei care au reşedinţa în municipiul Sibiu, programarea la examen se face personal pe baza actului de identitate şi a dosarului eliberat de către şcoală, la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR (municipiul SIBIU, str. Andrei Saguna nr.10 ) după următorul program: în zilele de luni, marţi, joi, între orele 08.30 - 13.30, respectiv miercuri între orele 14:30  - 18:30 şi vineri între orele 08.30 - 12.30. Cu această ocazie se va efectua achiziţia de imagine, pentru emiterea documentului în cazul în care este declarat admis cursantul atât la proba teoretică cât şi practică.
Cursanţii care domiciliază în alte judeţe îşi vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele în raza cărora îşi au domiciliul /reşedinţa.
Programarea se va efectua la o anumită dată numai la proba practică, dată până la care candidatul trebuie să susţină proba teoretică.


7. Examenul auto

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Examen auto
Proba teoretică în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoria A1, se  susţine pe calculator în locaţia din strada Mitropoliei, nr. 36, cu intrare din strada Andrei Şaguna (intrarea în sediul Direcţiei Judeţene de Tineret) şi constă în rezolvarea unui chestionar de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar specific este de 20 de minute. Pentru a promova examenul, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 17 întrebări, numărul maxim de erori permise fiind de 3.
Chestionarele de examen trebuie să cuprindă şi noţiuni specifice categoriei pentru care se susţine examinarea/ la categoria A1:

 • a) folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca;
 • b) vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic;
 • c) riscurile legate de diferitele condiţii de circulatie, acordându-se atenţie şi porţiunilor alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai etc.;
 • d) elementele mecanice legate de siguranţa conducerii auto, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţă, nivelului de ulei şi curelei de transmisie;

* Cei care nu vor promova examenul teoretic îl vor putea susţine după cel puţin 15 zile de la data la care au fost declaraţi respinşi, însă nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor de pregătire.


Proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria A1 se realizează numai în poligoane special amenajate şi cuprinde următoarele manevre:

 • a) coborârea motocicletei de pe cric cu motorul pornit şi deplasarea acesteia pe o distanţă de 5 m într-un spatiu cu lăţimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alaturi de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau nemenţinerea în poziţie verticală pe cele două roţi se penalizează;
 • b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
 • c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens şi în celalalt, cu începerea execuţiei din partea dreapta a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
 • d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m într-un spatiu cu lăţimea de 0,5 m, cu braţul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
 • e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizează

Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidaţii care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greşeli.

Cursantul care a fost declarat "ADMIS" la examen, se poate prezenta cu cartea de identitate, după următoarea zi lucrătoare, la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din Sibiu, str. Andrei Saguna nr.10, pentru eliberarea dovadei de înlocuire a permisului dfe conducere (cu acesta se poate circula doar pe teritoriul României), iar în termen de 7 zile calendaristice va putea ridica permisul de conducere (valabil pentru toate categoriile).